Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Webinar: Systematisk likestillingsarbeid for tillitsvalgte

8. mars, 2022 kl. 12:00 15:00

Webinaret er på Teams. For påmelding trykk her

Vær en moderne tillitsvalgt – jobb aktivt, planmessig
og målrettet med likestilling i din virksomhet.

En undersøkelse fra Simployer fra 2020 viste at bare rundt 50 prosent av
norske arbeidsgivere kjente til plikten de har til å jobbe med å fremme
likestilling og hindre diskriminering. Det betyr at din kunnskap og kompetanse
på dette området som tillitsvalgt er både viktig og verdifull.
Bli med på et digitalt kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet
(LDO) for å få vite mer om hvorfor det er viktig at du som tillitsvalgt
har en systematisk tilnærming til dette arbeidet, hvordan aktivitets- og
redegjørelsesplikten kan fungere som din verktøykasse i møte med
arbeidsgiver, og få med deg vår “sjekkliste” for tillitsvalgte.
Som tillitsvalgt har du flere roller og må balansere mellom å jobbe mot
medlemmer og virksomheten, i enkeltsaker og med strukturelle utfordringer,
og ofte som en del av en større gruppe tillitsvalgte. I kurset gir vi både
praktiske råd og veiledning knyttet til pliktene beskrevet i likestillings og
diskrimineringsloven.


Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs bestående av eksempler,
dilemmaer og refleksjoner.


Kurset inneholder
• Gjennomgang av hvorfor systematisk likestillingsarbeide er viktig – caser og
eksempler
• Presentasjon av lovverket
• Praktisk arbeidsmetode for aktivt likestillingsarbeid og redegjørelse
• Rolleforståelse (ledelse, tillitsvalgte, ansattrepresentant, verneombud og
styret)
• Praktisk sjekkliste for tillitsvalgte i deres rolle i likestillingsarbeidet
Læringsmål
• En bevisstgjøring av hvorfor det er viktig å jobbe systematisk med
likestilling og diskriminering på arbeidsplassen.
• God forståelse av arbeidsgiveres forpliktelser til å jobbe aktivt og redegjøre
for likestilling fra 1. januar 2020
• Kunnskap om praktisk gjennomføring av plikten i virksomheten sett ut fra
din rolle som tillitsvalgt.

Bilder fra instagram: