Panikk for næringsoppgaven?

LO Norge tilbyr hjelp til skatt og skattemelding. Mandag 2. mai kl. 10.00 holder vi gratis webseminar i samarbeid med Sparebank 1 Regnskapshuset SMN. Delta på webinaret: ttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MWJjNGI0MmEtZDg3MS00OTYwLWJhNTgtM2I1NWQwMjk2ZjBj@thread.v2/0?context={%22Tid%22:%223919550b-3be4-4e7f-ab18-bdb5a482916b%22,%22Oid%22:%22220e9cf7-1900-4493-a0b5-47030b0e8746%22} Program: Åpning ved LOs 1. sekretær Julie LødrupGrunnleggende innføring i årsoppgjør for enkeltpersonforetak (ENK)Valget mellom næringsoppgave 1 og 2 o   ENK -regnskapsplikt og bokføringsplikt Fastsettelse av inntekt...

Velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende – Utfordringer og mulige tilpasninger

4 mai legger Fafo frem sin rapport «Velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende « . I den forbindelse har LO i samarbeid med Fafo laget et spennende  arrangement som vil være på kulturhuset fra klokken 09:00-11:00. Her kommer blant annet Julie Lødrup fra LOs ledelse og Arbeids – og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. https://www.facebook.com/events/682316896366797?ref=newsfeed Velkommen

FAGLIG POLITISK KURS

INVITASJON TIL FAGLIG POLITISK KURS 10.-11.mai  2022 Fagforbundet arrangerer fagligpolitiske kurs 10.-11.mai 2022. Kurset er forbeholdt medlemmer og tillitsvalgte som ikke har deltatt på det fagligpolitiske kurset tidligere. Kurset åpner i K15, så besøker vi Stortinget og avslutter på Sørmarka kurs og konferansesenter. Rammeprogram: Første dag starter kurset kl. 10.00 i K15 med åpning, velkommen...

Fortrenger eldre arbeidstakere de yngre i arbeidsmarkedet?

«Kan ikke eldre bare trekke seg ut for å frigjøre arbeidsplasser til de unge?» Dato: 11. mai 2022 - Tid: kl.10:30 Sted: Thon Hotel Opera, Flagstadsalen, Oslo. Dette er et fysisk seminar, men det er også mulig å melde seg på digitalt. Pris: Gratis Når virksomheter har behov for nedbemanninger, og i perioder med økonomisk...

Fagprisen – utdeling og fest

Fagforbundet Teater og Scene har igjen gleden av å kunne dele ut Fagprisen og samtidig invitere til fest! Vi samler medlemmer og venner til hyggelig lag utover kvelden.

Kurs i folketrygdloven, håndtering av yrkessykdom- og yrkesskadesaker

Sted: Sundvollen Hotell Dato: 23-24.08.2022 Tidspunkt: 09:00 – 15:00 Fagleg ansvarlege: Anne Gry Rønning-Aaby (Forbundsadvokat), Per Egil Johansen (leiar av kompetansesenteret i Oslo) og Kathrine Forsdahl (sekretær i Fagforbundet Oslo) Målgruppe: Hovudtillitsvalde, i tillegg inviterast ein representant frå fagforeiningane (leiar/nestleiar) Kurset tek for seg gjennomgang av sentrale bestemmingar i folketrygdloven og yrkesskadar, plenumdiskusjonar, caser og...

Samling for ansatte i publikumsområdene (FOH)

Faglig forum og nettverk for FTS-medlemmer som er ansatt i publikumsområdene ( FOH). Samlingen holdes i FTS` lokaler i Hausmannsgate 6, 0186 Oslo. Ved behov dekker FTS reise og overnatting for inntil to deltakere fra hver virksomhet utenfor Oslo. Det blir lett servering. Påmelding: https://forms.office.com/r/Jq5VTDBiNd

Samling for ansattrepresentanter i virksomhetsstyrer

Politisk forum og nettverk for FTS-medlemmer som sitter i virksomhetsstyrer. Samlingen avholdes i Hausmannsgate 6, 0186 Oslo. Program følger. FTS dekker reise og overnatting for deltakere ved behov. Det blir lett servering. For påmelding: https://forms.office.com/r/Jq5VTDBiNd

Samling for hovedverneombud

Faglig forum og nettverk for FTS-medlemmer som er hovedverneombud i virksomheten. Samlingen avholdes i Hausmannsgate 6, 0186 Oslo. Program følger. FTS dekker reise og overnatting for deltakere ved behov. Det blir lett servering. For påmelding: https://forms.office.com/r/Jq5VTDBiNd

Turneforum – UTSETTES

Faglig forum for alle medlemmer som turnerer utsettes til en senere dato. Følg med på nettsidene for ny dato. For påmelding: https://forms.office.com/r/Jq5VTDBiNd

Bilder fra instagram: