Grunnkurs – Fagbevegelsen og samfunnet – tillitsvalgte i teknologiens tidsalder

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter. Kurset er mangfoldig. Det blir besøk på stortinget, det vil bli gitt praktiske øvelser innen mediehåndtering og opplysningsvirksomhet. Du vil lære om LO og LO Stat sin organisasjon og oppbygning. Du vil få innføring i den norske modellen, og du vil få møte en av partene...

INVITASJON TIL FAGLIG POLITISK KURS

INVITASJON TIL FAGLIG POLITISK KURS 19. -20. april 2022 Fagforbundet arrangerer fagligpolitiske kurs 19.-20. april 2022. Kurset er forbeholdt medlemmer og tillitsvalgte som ikke har deltatt på det fagligpolitiske kurset tidligere. Kurset åpner i K15, så besøker vi Stortinget og avslutter på Sørmarka kurs og konferansesenter. Rammeprogram: Første dag starter kurset kl. 10.00 i K15...

Invitasjon til Webinar – Avhendingsloven (Tryggere kjøp og salg av bolig)

LOfavør ønsker å invitere deg til webinar om avhendingsloven.Avhendingsloven er loven som regulerer selgers og kjøpers rettigheter og plikter ved kjøp og salg av bruktboliger. Avhendingsloven er noe endret, og disse endringene trådte i kraft 1. januar 2022. De nye lovendringene i avhendingsloven innebærer i all hovedsak at kjøpers rettigheter ved kjøp av bolig styrkes.Eirin...

Panikk for næringsoppgaven?

LO Norge tilbyr hjelp til skatt og skattemelding. Mandag 2. mai kl. 10.00 holder vi gratis webseminar i samarbeid med Sparebank 1 Regnskapshuset SMN. Delta på webinaret: ttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MWJjNGI0MmEtZDg3MS00OTYwLWJhNTgtM2I1NWQwMjk2ZjBj@thread.v2/0?context={%22Tid%22:%223919550b-3be4-4e7f-ab18-bdb5a482916b%22,%22Oid%22:%22220e9cf7-1900-4493-a0b5-47030b0e8746%22} Program: Åpning ved LOs 1. sekretær Julie LødrupGrunnleggende innføring i årsoppgjør for enkeltpersonforetak (ENK)Valget mellom næringsoppgave 1 og 2 o   ENK -regnskapsplikt og bokføringsplikt Fastsettelse av inntekt...

Velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende – Utfordringer og mulige tilpasninger

4 mai legger Fafo frem sin rapport «Velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende « . I den forbindelse har LO i samarbeid med Fafo laget et spennende  arrangement som vil være på kulturhuset fra klokken 09:00-11:00. Her kommer blant annet Julie Lødrup fra LOs ledelse og Arbeids – og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. https://www.facebook.com/events/682316896366797?ref=newsfeed Velkommen

FAGLIG POLITISK KURS

INVITASJON TIL FAGLIG POLITISK KURS 10.-11.mai  2022 Fagforbundet arrangerer fagligpolitiske kurs 10.-11.mai 2022. Kurset er forbeholdt medlemmer og tillitsvalgte som ikke har deltatt på det fagligpolitiske kurset tidligere. Kurset åpner i K15, så besøker vi Stortinget og avslutter på Sørmarka kurs og konferansesenter. Rammeprogram: Første dag starter kurset kl. 10.00 i K15 med åpning, velkommen...

Fortrenger eldre arbeidstakere de yngre i arbeidsmarkedet?

«Kan ikke eldre bare trekke seg ut for å frigjøre arbeidsplasser til de unge?» Dato: 11. mai 2022 - Tid: kl.10:30 Sted: Thon Hotel Opera, Flagstadsalen, Oslo. Dette er et fysisk seminar, men det er også mulig å melde seg på digitalt. Pris: Gratis Når virksomheter har behov for nedbemanninger, og i perioder med økonomisk...

Fagprisen – utdeling og fest

Fagforbundet Teater og Scene har igjen gleden av å kunne dele ut Fagprisen og samtidig invitere til fest! Vi samler medlemmer og venner til hyggelig lag utover kvelden.

Bilder fra instagram: