Årsmøte og representantskap

Hausmannsgate 6 Hausmannsgate 6,Oslo

Årsmøtet avholdes som representantskap 23. og 24. januar 2023 i Hausmannsgate 6, Oslo. Det er kun representanter som har stemmerett, men møtet er åpent for alle medlemmer. Det vil være...

Manifestkonferansen 2023

Velkommen til Manifestkonferansen 2023 Vanlige folks tur. Om elitisme, populisme og solidaritet.  Vi har gleden av å endelig igjen kunne invitere dere til Manifestkonferansen! I tretti år har norsk politikk...

Bilder fra instagram: