Webinar om vold, trusler om vold og netthets som arbeidsmiljøproblem

Familie -og likestillingspolitisk utvalg Viken Oslo, inviterer til webinar. Tema: «Vold, trusler om vold og netthets som arbeidsmiljøproblem» Når: tirsdag 22. november kl. 12.00 – 13.00 Påmelding: Benytt denne lenken https://forms.office.com/r/T5waZhYVtw Frist: Mandag 20. november kl. 10.00 Dette er et brennaktuelt tema for medlemmer og tillitsvalgte, da mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin. Dette er ikke...

Fase 1: Grunnopplæring for nye tillitsvalgte i FTS

Grunnopplæring i rollen og funksjonen som tillitsvalgt i FTS. Kurset avholdes i Hausmannsgate 6, 0186 Oslo. Kurset gir en kort introduksjon i organisasjonen Fagforbundet og FTS, arbeid med lov- og avtaleverk i arbeidslivet samt det praktiske arbeidet som tillitsvalgt i FTS. FTS dekker reise og overnatting for deltakere ved behov. Det blir servert lunsj. For...

Årsmøte og representantskap

Hausmannsgate 6 Hausmannsgate 6, Oslo

Årsmøtet avholdes som representantskap 23. og 24. januar 2023 i Hausmannsgate 6, Oslo. Det er kun representanter som har stemmerett, men møtet er åpent for alle medlemmer. Det vil være mulig å følge møtet digitalt. Årsmøtepapirene gjøres tilgjengelig senest 10 dager i forkant av årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 31.desember...

LO Stat inviterer til kurs i problemløsing og saksforberedelse

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i spekter. Oppfordrer spesielt "unge" til å melde seg på. Innhold: I arbeidslivet må vi forholde oss til en rekke lover, forskrifter, avtaler og andre regler, og tillitsvalgte har generelt god kompetanse på dette feltet. LO stat tilbyr også en rekke kurs for å styrke deltakernes kunnskap om lov-...

Kurs om folketrygd og offentlig tjenestepensjon

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter med offentlig tjenestepensjon, født i 1962 eller tidligere.  Vi går gjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon. I tillegg ser vi på  de politiske utfordringene framover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer inn i fremtiden. Offentlig tjenestepensjon har blitt...

Kurs i ferieloven

17. mars.Målgruppe: Tillitsvalgte som er ny eller trenger en oppdatering. Les mer og meld deg på her

Kurs i grunnleggende informasjonsarbeid

Kurs i grunnleggende informasjonsarbeid 02.-03. mars.Målgruppe: Ledere, informasjonsansvarlige og yrkesseksjonsledelse i fagforeningen.Les mer og meld deg på her

Fagforbundets kulturkonferanse

Under konferansen skal vi dykke ned i kultursektorens ulike problemstillinger: Hele programmet finner du på fagforbundet.no

Kurs i saksbehandling

Kurs i saksbehandling 14. mars.Målgruppe: Hovedtillitsvalgte, vara-hovedtillitsvalgte, ressurspersoner i fagforeningen ogfagforeningsledelse. Les mer og meld deg på her

Nybegynnerkurs i Excel

Begynnerkurs i Excel 15. mars.Målgruppe: Hovedtillitsvalgte, vara-hovedtillitsvalgte og klubbstyremedlemmer. Les mer og meld deg på her

Kurs for viderekommende Excel

Kurs for viderekommende Excel 16. mars.Målgruppe: Hovedtillitsvalgte, vara-hovedtillitsvalgte og klubbstyremedlemmer. Les mer og meld deg på her

Kulturfeltets solidaritet med Ukraina

Solidaritet med Ukraina  Ett år har gått, og Russlands invasjon av Ukraina er fortsatt et grovt brudd på folkeretten og demokratiet. Dette rammer i høyeste grad også kulturfeltet.  17. mars er det ett år siden kulturfeltet arrangerte solidaritetsmarkering ved den russiske ambassaden i Oslo. Vi ønsker å gjøre det igjen, for å markere fortsatt avsky mot...

Bilder fra instagram: