Videregående opplæring for tillitsvalgte Fase 2-kurs Del 2

Fagforbundet Teater og Scene Møllergata 24, Oslo, Norway

Dette er en slags videreføring av Fase 2 Del 1 i tillegg til de ulike webinarene i regi av Balz.Du bør altså ha deltatt på Del 1 av kurset for...

Representantskap – tariff

Representantskapssamling med fokus på hovedoppgjøret 2024. Det skal blant annet utarbeides prioriteringer som forhandlingsutvalgene skal forholde seg til i forhandlingene våren 2024.

Verktøykassa – Kursdag 1 – 19. oktober

Dag 1 av Verktøykassa - 2023 Verktøykassa er et samlingssted for harde verksteder i kulturfeltet og skal være en utviklings- og læringsarena for deg som jobber innenfor malersal, snekkerverksted, tapetsererverksted,...

Grunnopplæring for tillitsvalgte / Fase 1-kurs

Fagforbundet Teater og Scene Møllergata 24, Oslo, Norway

Oppsamlingskurs for de som ikke har hatt anledning til å delta på de to andre Fase 1-kursene, og for nye tillitsvalgte etter årsmøtene i klubbene.

Bilder fra instagram: