Kurs i lov og avtaleverk i arbeidslivet for medlemmer i FTS

Webinaret er åpent for alle medlemmer i FTS og gir en overordnet introduksjon i samspillet mellom lov og avtaleverk samt partsamarbeidet mellom tillitsvalgte og arbeidsgivere. Sjekk gjeldende hovedavtale for retten til permisjon for å delta på kurset For påmelding: https://forms.office.com/r/Jq5VTDBiNd Lenke til kurset/webinaret blir tilsendt i forkant av møte

Fase 2 / Opplæring for tillitsvalgte i FTS

Kurset i regi av Fagforbundet Teater og Scene går over fem dager: 10.-14. oktober. Målgruppen er tillitsvalgte i FTS som har gjennomført Fase 1 kurs. FTS dekker reise og overnatting for deltakere ved behov. Det blir lett servering. For påmelding: https://forms.office.com/r/Jq5VTDBiNd

Kurs: Rollen som tillitsvalgt med LO Stat

Innhold: Kurset er et kortkurs for å gi nyvalgte, tidligere tillitsvalgte som trenger oppfriskning og eller medlemmer som har lyst til å engasjere seg mer om det organiserte arbeidslivet. Vi er innom partsforhold, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, verving, medlemsfordeler og arbeidslivets historie. Vi ser på hovedavtalene, tariff og arbeidsmiljøloven for å nevne noe av lover og...

Kurs om folketrygden og offentlig tjenestepensjon med LO Stat

Målgruppe:  Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter med offentlig tjenestepensjon, født i 1963 og senere. Vi går gjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene framover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer inn i fremtiden. Offentlig tjenestepensjon har blitt...

Kurs om aktivitets- og redegjørelsesplikten i regi av LO Norge

I samarbeid med Likestillingsombudet (LDO) og Barne- og familiedirektoratet (Bufdir) vil kurset gi en kort innføring i lovverket, hva som er arbeidsgivers plikter og hvordan tillitsvalgte kan bidra i ARP-arbeidet på arbeidsplassen. Se vedlagt program. Kurset er åpent for alle, men tilpasset tillitsvalgte og ansatte i forbundene som jobber med kurs, skolering og med likestilling....

Webinar om åndsverk og opphavsrett ved LO-advokat Lars Christian Fjellstad

LO-advokat Lars Christian Fjellstad holder webinar om åndsverk og opphavsrett. Tematikken relevant for alle medlemmer som driver med design, tillitsvalgte og andre som er interessert i hvordan åndsverk og opphavsrett er regulert i norsk lov. Kurset er på Zoom og gratis for alle medlemmer. For påmelding: https://forms.office.com/r/Jq5VTDBiNd

Webinar om medbestemmelse i arbeidslivet

Dette kurset er åpent for alle medlemmer og gir en introduksjon i hvordan prinsippene om medbestemmelse og medvirkning i lov- og avtaleverk skal fungere i praksis. For påmelding: https://forms.office.com/r/Jq5VTDBiNd

Grunnkurs i Excel for medlemmer

Kurs i grunnleggende funksjonalitet i Excel for medlemmer og tillitsvalgte. Du vil lære hvordan du åpner, lagrer og formaterer filer i Microsoft Excel. Du vil også lære hvordan du gjør enkle utregninger. Har du noe spesifikt du ønsker svar på kan du sende spørsmålet på e-post til olaerik@teaterogscene.no, så tar vi det med i kurset....

Grunnkurs i Word for medlemmer

Kurs i grunnleggende funksjonalitet i Word for medlemmer og tillitsvalgte. Du vil lære hvordan du åpner, lagrer og formaterer filer i Microsoft Word. Du vil også lære hvordan du gjør enkle endringer i oppsettet av et dokument. Har du noe spesifikt du ønsker svar på kan du sende spørsmålet på e-post til olaerik@teaterogscene.no, så tar...

Fase 1: Grunnopplæring for nye tillitsvalgte i FTS

Grunnopplæring i rollen og funksjonen som tillitsvalgt i FTS. Kurset avholdes i Hausmannsgate 6, 0186 Oslo. Kurset gir en kort introduksjon i organisasjonen Fagforbundet og FTS, arbeid med lov- og avtaleverk i arbeidslivet samt det praktiske arbeidet som tillitsvalgt i FTS. FTS dekker reise og overnatting for deltakere ved behov. Det blir lett servering. For...

Bilder fra instagram: