Tvungen mekling

Tvungen mekling i kulturstreiken.

4. Digitalt medlemskurs om arbeidstid i lov- og avtaleverk

Velkommen til det fjerde kurset i vår minikursrekke for medlemmer i FTS om arbeidstid. Kurset er åpent for alle medlemmer og gir en oversikt over sentrale arbeidstidsbestemmelser i lov- og avtaleverk. For påmelding og permisjonssøknad send e-post til balz@fttf.no Link sendes ut i forkant av møtet. De siste kurset i denne rekken er : 30....

5. Digitalt medlemskurs: Likestilling i arbeidslivet

Velkommen til det siste kurset i vår minikursrekke for medlemmer i FTS om Likestilling i arbeidslivet i henholdt til lov- og avtaleverk. Kurset er åpent for alle medlemmer og gir en overordnet introduksjon i sentrale punkter i likestillingsloven og hvordan vi kan få på plass ett mer likestilt arbeidsliv For påmelding og permisjonssøknad send e-post...

Årsmøte 2022

Årsmøte i Fagforbundet Teater og Scene 2022

Bilder fra instagram: